Logo som viser et omriss av en sirkel, svart på hvitt. I midten er det en stilisert panamahatt og i store bokstaver: Joakim Stai, Webutvikler